Projekt Maagen

Maagen på første beddingbesøg i Oktober 2014

Maagen sunket i Bregnør havn. 2 fiskere sidder og ser hjælpeløse ud., det er antagelig de oprindelige ejere.

Maagen for fulde sejl i Storebælt 1982

 

Projekt Maagen

Jeg købte bæltbåden Maagen september 2014 af Benny Poulsen fra Fynshav. Benny havde haft båden i en periode på knapt 10 år, men måtte afhænde den, da helbreddet ikke kunne forliges med vedligehold af træbåd.

Lidt historie, blætbåden Maagen blev bygget på Lillestranden i Kerteminde i 1918 som en bestilling af fiskerbrødrene Christiansen. Der blev bestilt 2, den ene er antagelig gået til. Bæltbåden blev bygget i 1918 af skibsbygger Schrol. Schrol byggede direkte på stranden og der kendes en anden bæltbåd bygget af Schrol der i dag er at finde på udstillingen ved Smakkecenteret på Strynø.

Magen kan findes i fiskeriårbøgerne fra 1921 og frem til slutningen af 1960’erne. Den var registreret som nr. 431 ejet af P. Christiansen hjemmehørende i Bregnør, hvor fra den fiskede.

I 1968 sælges båden til en Malermester fra Odense som ikke bruger den og lader den forfalde, stadig hjemmehørende i Bregnør havn. På billedet ser man en bordfyldt båd der er sunket. Billedet er fra 1972 og de 2 fiskere er sandsynligvis de tidligere ejere som var kede af bådens tilstand.

Peter Stabit Nielsen, fra Kerteminde, købte båden for 2000 kr og fik ved venners hjælp lænset båden og bugseret den til Kerteminde, hvor et større ombygningsarbejde begyndte. I løbet af en årrække lykkedes det at fjeren den gamle “røvforkøler” og anlægge lave for og agter ruffer, samt proppe en gammel dam. I dag er der få spor efter dammen, som har gået helt hen til masten og haft damdæk i samme højde som dørken i midter cockpittet. Den nye renovering har et stort last hul der benyttes som cockpit og nedgang til forkahytten som også er blevet meget større ob breddere end oprindeligt. Dette kan man tydeligt se, da der er savet en del af dækket af på hver side. Agterruffet gemmer en Perkins 36 HK motor bygget i 1942 og behørigt renoveret.

Riggen er en traditionel gaffelrig med klyverbom, om båden har haft fældbar rig oprindelig som de tidlige bæltbåde vides ikke. Båden er typisk for de sene bådtyper ved en bredere, længere og lidt dybere konstruktion end de tidlige former. Grunden skyldes fomentlig at den er født med en større motor end de tidligere bæltbåde.

Det som skal undersøges de kommende måneder, er hvordan bådens oprindelige konfiguration har været. Der findes ganske få billeder af båden fra slutningen af 20’erne, men hvordan var den født? Den første opgave er at finde et målebrev, bilbrev eller anden dokumentation. Næste opgave er at forsøge at følge hvornår ændringerne på dækskonfigurationen er etableret og herefter vurdere hvilken grad af renovation og tilbageførsel båden skal have!

 


Nyt renoverings projekt for Maagen anno 2014

Efter samtale med konsulent fra Skibsbevaringsfonden, vil den kommende tid bruges til at efterforske muligheden for at tilbageføre Maagen til det oprindelige brugsskib. Min drøm er, at båden vil kunne blive blive tilkendt status som bevaringsværdig i B kategori i første omgang, men meget gerne ende som historisk monument ,som bevaringsværdigt i klasse A. Da der kun findes en lille håndfuld bæltbåde tilbage, hvor ingen i dag fremstår historisk korrekte, ville det jo være fantastisk hvis det kunne lade sig gøre. De fleste brugsbåde fra bæltbådenens tidsalder er tilbageført med henblik på lystsejlads hvilket har skabt kompromisser og romantiske antagelser om hvordan sådan en traditionel sejlbåd har set ud. Dette projekt er ikke et fritidssejlerprojekt men et historisk båd projekt, hvis mål er at tilbageføre  Maagen til det kulturelle vidensbyrd som en by som Kerteminde bør have.