En Bæltbåd er et fiskefartøj som er specielt udviklet og tilpasset fiskeriet i og omkring bælterne. Bæltbåde hører til gruppen af dæksbåde hvor bla. Kattegatbåde, Sundbåde, Isefjordsbåde og Bornholmerebåde også grupperes. En dæksbåd er en båd med et gennemgående dæk fra for til agter. Dæksbåde begynder at dukke op i England begyndelsen af 1800-tallet, men de blev først udbredt i løbet af slutningen af 1800-tallet. Dæksbåde blev introduceret via England fra Norge og Sverige, og det blev fra myndighedernes side anbefalet at benytte den nye bådtype som ville gøre fiskeriet mere havgående og effektivt. Dæksbådene øgede sikkerheden betydeligt sammenlignet med de åbne bådtyper som fiskeriet tidligere havde benyttet. De åben både var uanset hvor sødygtige de var udsat for at blive bordfyldte og derved forlise med hele besætningen.

Læs mere om Bæltbåde